Ny Mission 26 – Menighedsformer og mission Den mangfoldige kirke

  • Forord – Af Mogens S. Mogensen
  • Missionale menighedsformer giver rum og retning til trosrejsen – Af Andreas Østerlund Nielsen
  • Folkekirken som missionsmodel – Af Hans Raun Iversen
  • Kirke og mission – folkekirke og frimenigheder – set fra et frimenighedsperspektiv – Af Claus Grønbæk
  • Teologier og strategier bag de nye valgog frimenigheder siden 1990 – Af Kurt E. Larsen
  • Præstekirken, virksomhedskirken og netværkskirken. Idealtypiske kirkelige organisationsformer – Af Mogens S. Mogensen
  • ”Jo, alt har sin tid, intet er evigt…” – om autenticitet i den missionerende folkekirke – Af Jørgen Skov Sørensen
  • Misjonerende folkekirke. Selvmotsigelse eller mulighet? – Av Harald Hegstad
  • Mission og folkekirkestyring – Af Karsten Nissen
  • Menighedsformer og mission – nogle strøtanker til sidst – Af Krista Rosenlund Bellows