baggrund_tilweb_v4

Religionsfrihedsforum

Siden 2014 har en gruppe organisationer været løst knyttet sammen i ”Religionsfrihedsforum,” og Dansk Missionsråd har været én af dem. Formålet med religionsfrihedsforum er på netværksbasis at inspirere til, koordinere og kommunikere om en fælles indsats for at tros- og religionsfrihed, så rettigheden forbliver en kirkelig, livssynsmæssig, politisk og udviklingsmæssig prioritet i Danmark.

For at fortsætte den gode indsats fra 2014-2022 og samle gode kræfter inviterede Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde interesserede organisationer til at deltage i Forum for Tros-Religionsfrihed. På mødet blev resultaterne af indsatsen i perioden 2014-2022 præsenteret.

Samarbejdet har bl.a. været medvirkende til, at der er etableret et kontor for tros og religionsfrihed i Udenrigsministeriet, at der er udarbejdet informationsmateriale og at emnet tros- og religionsfrihed har fået politisk opmærksomhed. Tros- og religionsfrihed har været en central del af Danmarks udenrigs- og udviklingspolitik og der er opnået gode resultater i kampen for netop denne rettighed. Desuden var der indtil valget til Folketinget i oktober 2022 en tværpolitisk gruppe på Christiansborg, der jævnligt tog initiativ til arrangementer med relation til tros- og religionsfrihed i dansk udviklingsarbejde.

Der er dog stadig udfordringer på området. I løbet af de sidste 10 år har der været adskillige tilfælde af overgreb, hvor religiøs identitet har været en markør for forbrydelserne. Uighurer i Kina, yazidier og kristne i Irak/Syrien og rohingyaer i Myanmar er nogle eksempler på dette. Desuden oplever religiøse minoriteter ofte forfølgelse, vold og diskrimination på grund af deres trosretning.

Ved mødet i Religionsfrihedsforum, 1.marts 2023, var der særlig opmærksomhed om tre områder:

  • Fastholdelse af anliggendet politisk: Der har i en årrække været medvind i form af dedikerede enkeltpersoner. Efter valget i 2022 er der ikke længere nogen folketingsrepræsentant, som har været engageret i det tværpolitiske netværk.
  • Udviklingspolitisk og strategisk: Implementering af retten ikke bare som strategi men også i praksis i Udenrigsministeriet, f.eks. i landerapporter.
  • Dannelse af brede koalitioner med civilsamfundsorganisationer og rettighedsbaserede organisationer: Selv om der er øget fokus på tros- og religionsfrihed, så er det primært trosbaserede organisationer, som arbejder med rettigheden. Det er nødvendigt at bygge alliancer med organisationer der arbejder bredere med rettigheder.

Religionsfrihedsforum identificerede ved mødet en række top-prioriteter:

  • Dokumentation: At sikre evidensbaseret viden om effekten af manglende tros- og religionsfrihed både blandt kristne og andre, såvel som hvad der mest effektivt kan gøres for at afhjælpe denne mangel.
  • Oplysning: At der kontinuerligt kommunikeres i medier om manglende TORF – både fra medlemmernes partnere og fra danske samarbejdslande, og at kommunikationen sker på en etisk forsvarlig måde.
  • Medleven: At det er let at finde opdateret og inspirerende materiale – oversatte bønner og liturgier.
  • Fortalervirksomhed: Gendannelse af tværpolitisk netværk for tros- og religionsfrihed.

Vil du læse mere, se Dansk Missionsråds hjemmeside om tros- og religionsfrihed: www.torf.dk