Seminarer og kurser

Dansk Missionsråd afholder løbende seminarer og kurser. Her kan du finde hele vores seminarprogram, hvor informationer om de enkelte seminarer og kurser fremgår. Du kan også orientere dig i vores emnekatalog.

Dansk Missionsråd ønsker igennem seminarer og kurser at udruste udsendte og alle, der tager del i den globale og lokale mission.

Seminarprogram

Seminarprogrammet arrangeres af Forum for Udsendte og fokuserer på udsendte, tværkulturelle vilkår og mission. Seminarerne udbydes med en ambition om høj troværdighed, der kommer til udtrykt i en evidensbaseret tilgang til kursernes indhold.  

Emnerne for Forum for Udsendte er så mange, at de bliver taget op i et dynamisk skifte hen over to til tre år. Programmet bliver sammensat et år i forvejen. Dette gøres med henblik på akutte behov (1. prioritet) og dækning af et spektrum af emner (2. prioritet). Alle seminarer relaterer sig til udsendte eller udsendelse af personale, til ledelse og mission. Herunder er der særlig opmærksomhed på spiritualitet og åndelighed, hvilket forstås som en omsorg for de udsendtes hele person. Det kan også forstås som et engagement med de religiøse traditioner omkring udsendte.

EMNEKATALOG

Konflikthåndtering | Stress og personlige udfordringer i det tværkulturelle rum | Udstationerede forældre: Ny forståelse af børn, og en ny forældre-generation | Hvem er de unge? | Ledelse og fastholdelse afvolontører | Screeningsprocessen, udsendte (lang- og kort-tids) | Seksuel krænkelse og god adfærd | Kønsidentitet som markør